* * *

Harmonogram

* * *
Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie je naša činnosť obmedzená. Tešíme sa na Vás hneď ako sa situácia upokojí a veci sa vrátia do normálu.
CH Primáš - Všetci spievajú a tancujú
CH Primáš - A z hory, hory
CH Primáš - …a znovu…